Trên lâm sàng, khổ qua thường dùng chữa các chứng do bệnh nhiệt gây ...

​Read More

Tên khác: Mò trắng, Bấn trắngTên khoa học: Clerodendrum viscosum Vent. = Clerodendrum canescens ...

​Read More

Bạch Đậu KhấuTên khác: Đậu khấu, viên đậu khấuTên khoa học: Amomum cardamomum L., ...

​Read More

Trầu Không (betel pepper) là loại cây dây leo, là một trong những cây ...

​Read More