Category: Cây thuốc Nam

Cây thuốc Nam quý chữa bệnh ở xung quanh ta, trị các bệnh ho, viêm xoan, da dày, gut, các bệnh tim mạch. Bài thuốc dân gian Việt Nam trị bệnh hiểu quả, nhanh chóng.

caykimngan 0

Cây Kim Ngân

Tên khác của cây Kim Ngân: Nhẫn đông, Ngân hoa, Song hoa, Nhị hoa, Boóc kim ngần (Tày), Chừa giang khằm (Thái), Japanese honeysuckle (Anh), Chèvrefeuille du Japon (Pháp).. Tên khoa học của Kim...

traikimanh 0

Trái Kim Anh

Tên khác của Kim Anh: Kim anh tử, Mác nam coi (Tày), Thích lê tử, Đường quán tử. Tên khoa học: Rosa laevigata Michx, họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả cây Kim Anh: Cây...

traikhe 0

Khế

Tên khác: Khế ta, Khế cơm, Khế chua, Khế giang- Ngũ lăng tử, Ngũ liêm tử- Dương đào – Carambola, Carambolier. Tên khoa học: Averrhoa carambola L., họ Chua me đất (Oxalidaceae). Mô tả...

caykeodau 0

Cây Keo Dậu

Tên khác cây keo dậu: Táo nhơn, Bình linh, Bọ chét, Keo giun, Bồ kết dại, Phắc căn thin (Tày), Nàng dung điẳng (Dao). Tên khoa học: Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit (tên đồng...

kedaungua 0

Ké Đầu Ngựa

Tên khác: Thương nhĩ tử, Xương nhĩ, Thương nhĩ, Phắc ma, Mac nháng. Tên khoa học của ké đầu ngựa: Xanthium strumarium L. Mô tả cây Ké Đầu Ngựa: Cây thảo, sống hàng năm,...