Cây thuốc Nam

 • Tên khác của Kim Anh: Kim anh tử, Mác nam coi (Tày), Thích lê tử, Đường quán tử. Tên khoa học: Rosa laevigata Michx, họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả […] 0

  Trái Kim Anh

  Tên khác của Kim Anh: Kim anh tử, Mác nam coi (Tày), Thích lê tử, Đường quán tử. Tên khoa học: Rosa laevigata Michx, họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô tả […]

  Continue Reading

 • Tên khác: Khế ta, Khế cơm, Khế chua, Khế giang- Ngũ lăng tử, Ngũ liêm tử- Dương đào – Carambola, Carambolier. Tên khoa học: Averrhoa carambola L., họ Chua me […] 0

  Khế

  Tên khác: Khế ta, Khế cơm, Khế chua, Khế giang- Ngũ lăng tử, Ngũ liêm tử- Dương đào – Carambola, Carambolier. Tên khoa học: Averrhoa carambola L., họ Chua me […]

  Continue Reading

 • Tên khác cây keo dậu: Táo nhơn, Bình linh, Bọ chét, Keo giun, Bồ kết dại, Phắc căn thin (Tày), Nàng dung điẳng (Dao). Tên khoa học: Leucaena leucocephala (Lam.) […] 0

  Cây Keo Dậu

  Tên khác cây keo dậu: Táo nhơn, Bình linh, Bọ chét, Keo giun, Bồ kết dại, Phắc căn thin (Tày), Nàng dung điẳng (Dao). Tên khoa học: Leucaena leucocephala (Lam.) […]

  Continue Reading

 • Tên khác: Thương nhĩ tử, Xương nhĩ, Thương nhĩ, Phắc ma, Mac nháng. Tên khoa học của ké đầu ngựa: Xanthium strumarium L. Mô tả cây Ké Đầu Ngựa: Cây […] 0

  Ké Đầu Ngựa

  Tên khác: Thương nhĩ tử, Xương nhĩ, Thương nhĩ, Phắc ma, Mac nháng. Tên khoa học của ké đầu ngựa: Xanthium strumarium L. Mô tả cây Ké Đầu Ngựa: Cây […]

  Continue Reading

 • Cây Cúc Tần Tên khác: Cúc tần còn có tên khác là cây lức, từ bi, phật phà (Tày), Miêu tả: Là cây thuốc quanh ta thuộc loại cây bụi, […] 0

  Cây Cúc Tần

  Cây Cúc Tần Tên khác: Cúc tần còn có tên khác là cây lức, từ bi, phật phà (Tày), Miêu tả: Là cây thuốc quanh ta thuộc loại cây bụi, […]

  Continue Reading

 • Cải bẹ xanh là một loại rau khá thông dụng trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên […] 0

  Cải Bẹ Xanh

  Cải bẹ xanh là một loại rau khá thông dụng trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên […]

  Continue Reading

 • CAM THẢO DÂY Tên khác: Cam thảo dây có tên khoa học là Abrus precatorius L., thuộc họ Đậu – Fabaceae. Ngoài ra, còn có tên cườm thảo, tương tư […] 0

  Cam Thảo Dây

  CAM THẢO DÂY Tên khác: Cam thảo dây có tên khoa học là Abrus precatorius L., thuộc họ Đậu – Fabaceae. Ngoài ra, còn có tên cườm thảo, tương tư […]

  Continue Reading

 • Cây Ngò Gai Miêu tả: Ngò gai là một trong những loại rau gia vị quen thuộc và cũng là một cây thuốc gia đình thường được dùng để ăn […] 0

  Cây ngò gai

  Cây Ngò Gai Miêu tả: Ngò gai là một trong những loại rau gia vị quen thuộc và cũng là một cây thuốc gia đình thường được dùng để ăn […]

  Continue Reading

 • Cây Bỏng Nổ Tên khác: Cây nổ, Bỏng nẻ. Tên khoa học: Flueggea virosa (Roxb. ex Willd) Voigt, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Mô tả: Là cây thuốc Việt Nam, Cây […] 0

  Cây Bỏng Nổ

  Cây Bỏng Nổ Tên khác: Cây nổ, Bỏng nẻ. Tên khoa học: Flueggea virosa (Roxb. ex Willd) Voigt, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae). Mô tả: Là cây thuốc Việt Nam, Cây […]

  Continue Reading

 • Cây Bòng Bong Tên khác: Thòng bong Tên khoa học: Lygodium sp., họ Bòng bong (Schizaeaceae). Cây mọc hoang leo trên các cây khác ở bờ bụi. Mô tả: Bòng […] 0

  Cây Bòng Bong

  Cây Bòng Bong Tên khác: Thòng bong Tên khoa học: Lygodium sp., họ Bòng bong (Schizaeaceae). Cây mọc hoang leo trên các cây khác ở bờ bụi. Mô tả: Bòng […]

  Continue Reading